Dopust trudne radnice


Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaprimilo je upit o ostvarivanju prava na dopust trudne radnice, na koji se očitujemo kako slijedi.

Odredbe članaka 24. i 25. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koja uređuje pravo na dopust trudne radnice ili radnice koja je rodila ili koja doji dijete, koja radi na poslovima koji su štetni po njezino zdravlje i/ili zdravlje djeteta, treba sagledavati u kontekstu primjene odredbe članka 31. Zakona o radu, odredbe članka 39. Zakona o zaštiti na radu i odredbi Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji.

Prema odredbi članka 4. navedenog Pravilnika poslodavac je dužan procijeniti rizike za navedenu kategoriju radnica za sve poslove na kojima su izložene štetnostima i naporima, postupcima ili uvjetima rada navedenih u popisu  u Prilogu I Pravilnika, te pri tome utvrditi vrstu, opseg i trajanje izloženosti radnica štetnostima i naporima, postupcima ili uvjetima rada, pri čemu ocjenu rizika i prijedloge mjera za smanjenje rizika daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije.

Dakle, nadležni specijalist medicine rada nakon procjene rizika trudne radnice, tj. procjene svih rizika za sigurnost i zdravlje radnice i svih posljedica na trudnoću, donosi odluke o mjerama koje treba poduzeti radi smanjenja rizika.

Trudnoj radnici koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje temeljem odredbe članka 31. Zakona o radu, poslodavac je dužan ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Ukoliko poslodavac smatra spornim predstavljaju li poslovi koje obavlja trudna radnica ugrozu njezinog života ili zdravlja, odnosno djetetovog života ili zdravlja, samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li poslovi na kojima radnica radi odgovarajući.


Ako se utvrdi da se radi o potencijalno štetnim poslovima, a poslodavac nije u mogućnosti osigurati obavljanje drugih odgovarajući poslova, trudna radnica ima pravo na dopust sukladno odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Obzirom da je postupak ostvarivanja predmetnog prava uređen odredbama navedenog pravnog izvora, upućujemo Vas da više informacija o istom zatražite od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kao stručnog nositelja pripreme navedenog propisa, e-pošta: info@demografijaimladi.hr.


slika

POSTANITE NAŠ ČLAN

SINDIKAT KBC ZAGREB zastupa sve profile radnika na području RH


Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb je nezavisna, samostalna, dobrovoljna i interesna udruga radnika sa svojstvom pravne osobe koja djeluje na području Republike Hrvatske, a koja osigurava, štiti i promiče prava radnika primarno zaposlenih u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, te u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima u zdravstvu, djelatnosti zdravstvenog osiguranja, djelatnosti mirovinskog sustava, djelatnosti socijalne skrbi i drugim srodnim djelatnostima zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi, zasnovana na načelu demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova. 


slika


slika


POVOLJNOSTI putem članstva u Matici hrvatskih sindikata

e-VJESNIK

slika


SINDIKAT KBC ZAGREB

e-VJESNIK
KULTURA

slika

KONTAKT

nakon oglašavanja putem LETKA :

 Predrag:   098  641 327 

 Sanja:       091 586 44 24