VEZANE VIJESTI


Sustavi osiguranja od odštetne odgovornosti u zdravstvenoj djelatnosti

Institut osiguranja od odštetne odgovornosti zdravstvenim djelatnicima pomaže olakšati imovinske rizike povezane uz obavljanje profesionalne djelatnosti. On danas postaje nezamjenjivo sredstvo zaštite, budući tehnološko-znanstveni napredak u medicini dovodi do toga da se povećava broj grešaka koje nastaju prilikom pružanja medicinskih usluga. U radu se „de lege lata“ komparativno prikazuje materija sustava osiguranja od odštetne odgovornosti liječnika kod nas i u svijetu kao i prijedlozi “de lege ferenda” kojima bi hrvatski sustav osiguranja odštetne odgovornosti trebalo unaprijediti.
pročitaj više