VIJESTI IZ HZZO


Dio građana izgubio zdravstveno, o odluci HZZO-a odlučit će Ustavni sud

Ustavni sud na jesen će odlučiti o ustavnosti odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prema kojima dio građana mora jednom u tri mjeseca osobno doći u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) kako ne bi izgubili status osiguranika.
pročitajte više...

Na što sve u hrvatskom zdravstvenom sustavu imate pravo?

Pacijenti u cijeni zdravstvene zaštite sudjeluju s 20% pune cijene svake pojedine zdravstvene usluge, ali ako imaju dopunsko zdravstveno osiguranje, ne trebaju platiti ništa. Najviši iznos koji pacijent bez dopunskog plaća jest 530,88 eura.
pročitajte više...

Putujete dok ste na bolovanju? Mogli biste momentalno ostati bez naknade

STROGO ZABRANJENO Evo što se na bolovanju smije raditi, a što je najstrože zabranjeno...
pročitajte više...

Želite promijeniti svojeg doktora? Dobra vijest: Više nećete morati hodati od šaltera do šaltera

Efikasnije i transparentno upravljanje sustavom zdravstvene zaštite te otvaranje šireg spektra e-usluga prema osiguranicima i uplatiteljima doprinosa, ciljevi su projekta integriranog informacijskog sustava e-HZZO, čiji je završetak svečano obilježen u Zagrebu.
pročitajte više...

Znate li da vam u nekim slučajevima HZZO vraća troškove prijevoza zbog korištenja zdravstvene usluge? Nekoliko je stvari na koje morate pripaziti, 27.11.2023.

Imate problema sa zdravljem i morate na pregled ili operaciju u drugi grad ili mjesto. Provjerite na što sve imate pravo te hoće li vam HZZO nadoknaditi troškove.
pročitajte više...


29.04.2021.


Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđeni su novi dijagnostičko terapijski postupci (DTP) te su uvedene izmjene postojećih postupaka u suradnji sa stručnim društvima i u skladu s napretkom medicinske struke, od kojih ističemo slijedeće.

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite u djelatnosti laboratorijske dijagnostike je uveden DTP „Omjer albumin/kreatinin“ za oboljele od šećerne bolesti što predstavlja značajan iskorak u praćenju ove kronične bolesti i prevenciji komplikacija.

U specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti uvedeno je 49 novih dijagnostičko-terapijskih postupaka, 44 postojećih dijagnostičko-terapijskih postupaka je izmijenjeno.

Uvedeni su postupci serološke dijagnostike na COVID-19 na teret obveznog zdravstvenog osiguranja za indikacije koje je utvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Kliničke indikacije postavljaju doktori medicine primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece) i doktori medicine, specijalisti nadležni za liječenje pacijenta na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite te doktori medicine specijalisti epidemiologije za epidemiološke indikacije.

U postupcima medicinski pomognute oplodnje na teret obveznog zdravstvenog osiguranja su kod 8 postupaka promijenjeni opisi radi jasnijeg obrazloženja samog postupka te napretka u provedbi i smjernicama, uveden je i novi postupak „Odmrzavanje zametaka i transfer“ (fetalni embriotransfer, FET).

 

  • HZZO financira nabavu inzulinskih pumpi za 2021. godinu

HZZO pokreće postupak javne nabave inzulinskih pumpi za potrebe oboljelih od šećerne bolesti za 2021. godinu. Postupak nabave kao i prethodnih godina provesti će Klinički bolnički centar Zagreb temeljem sporazuma o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave inzulinskih pumpi između HZZO-a i KBC-a Zagreb. Procijenjena vrijednost nabave je 1,5 milijuna kuna s PDV-om.

Svrha javne nabave inzulinskih pumpi je unapređenje terapije oboljelih od dijabetesa koji svoju bolest ne mogu dobro regulirati drugim dostupnim načinima terapije. Inzulinska pumpa oboljelima znatno pomaže u kontroli bolesti, povećava kvalitetu života, te smanjuje rizike koje sa sobom nosi dijabetes.


________

26.04.2021.

Na 25 . izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, održanoj 26 travnja 2021., donesena je Odluka o utvrđivanju dodatnih novčanih sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama, koja se može pogledati OVDJE

________

Na svojim mrežnim stranicama, HZZO je objavio Odluke Upravnog vijeća HZZO-a u 2021. godini:


________

31.03.2021.


HZZO-a redovito provodi kontrole svih svojih ugovornih subjekata kako bi se provjerilo poštivanje sklopljenih ugovora, te time osiguralo što bolje provođenje ugovorene zdravstvene zaštite i ostvarenje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za naše osiguranike.

U 2020. godini kontrolori HZZO-a proveli su ukupno 10.744 kontrola ugovornih subjekata HZZO-a, što je u odnosu na 2019. porast od 30 %. Odtoga je 10.416 kontrola bilo na razini primarne zdravstvene zaštite (od toga 9.381 kontrola u djelatnosti opće/obiteljske medicine), 276 kontrola na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda te 52 kontrole pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala.

HZZO kontinuirano provodi redovite i izvanredne kontrole privremene nesposobnosti za rad, pa je tako u 2020. godini provedena 6.898 kontrola privremene nesposobnosti za rad. Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u razdoblju siječanj – prosinac 2020. iznosila je 3,60; od toga 1,70 na teret poslodavca, a 1,90 na teret HZZO-a. U istom razdoblju 2019. godine ukupna stopa bila je 3,51; od toga 1,72 na teret poslodavca, a 1,79 na teret HZZO-a.

Iz navedenog proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad bila veća za 2,6 %, odnosno stopa na teret poslodavca bila je manja za 1,2 %, a na teret HZZO-a veća za 6,1 %.

 

Na listu lijekova HZZO-a stavljeno je 11 pakiranja generičkih i kliničkih paralela te novih oblika već postojećih lijekova, a od novih lijekova stavljena je kombinacija za liječenje raka dojke (pertuzumab+trastuzumab). Lijekovima koji se već nalaze na listi proširena je indikacija te se mogu primjenjivati u prvoj liniji liječenja kronične limfatične leukemije (ventoklaks), raka pluća ALK+ (brigatinib) i raka jajnika (olaparib). Navedeno se primjenjuje 14 dana od dana objave u Narodnim novinama.

_______

08.02.2021.

  • Korekcije cijena zdravstvene zaštite i vrijednosti koeficijenata za DTS, DTP i DBL

U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite korigirane su cijene zdravstvene zaštite u dijelu kalkulativnog iznosa koji se odnosi na vrijednost rada.

Isto tako, korigirane su i vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko - terapijske skupine (DTS), dijagnostičko – terapijske postupke (DTP) i dan bolničkog liječenja (DBL), prema provedenim analizama i utvrđenom utjecaju vrijednosti rada na cijene usluga/postupaka.

Korekcije su obavljene u skladu s odredbama Dodatka II. Temeljnom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama kojim je utvrđeno povećanje osnovice za izračun plaća zaposlenih u javnim službama.


  • Novi lijekovi i nova pomagala na listama HZZO-a

Na listu lijekova HZZO-a stavljena su 4 nova lijeka: avelumab za liječenje karcinoma Merkelovih stanica, anestetik cisatrakurij, brolucizumab za liječenje makularne degeneracije te hidroksiklorokin za liječenje autoimunih bolesti.

Dodatno su na liste lijekova stavljena 52 pakiranja generičkih i kliničkih paralela te novih oblika već postojećih lijekova.

Na listu ortopedskih i drugih pomagala stavljena su nova istovrsna pomagala za kretanje, kontrolu šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje i elastično-kompresivna pomagala.

Na listu su stavljena suvremena pomagala nove generacije za urogenitalni sustav, pomagala za disanje i obloge za rane.

Stavljanjem novih lijekova, generičkih i kliničkih paralela lijekova na listu lijekova, te novih pomagala na listu pomagala, osiguranicima se proširuju prava na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

 

29.01.2021. 

  • HZZO osigurao sredstva za provođenje dodatnih dijagnostičkih postupaka

Prema uputi Ministarstva zdravstva HZZO je osigurao sredstva za provođenje dodatnih dijagnostičkih postupaka uroterapije s biofeedbackom kod djece, magnetne rezonance (MR), PET/CT postupaka, MSCT koronarografije, koronarografije i perkutane koronarne intervencije (PCI), postupke medicinske pomognute oplodnje (IVF/ICSI postupaka) i postupaka polisomnografije, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.godine. Donošenjem ove Odluke osigurava se dostupnost i kontinuiranost zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.


  •  HZZO nastavlja financirati rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije te pripravnički staž zdravstvenih radnika

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga su donesene odluke o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom u 2020. godini, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 45 kandidata.


Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja iz 2020. godine. Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete te je u sustav financiranja pripravničkog staža uvršteno sveukupno 19 kandidata i to 5 doktora medicine, 4 magistra farmacije i 10 magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.


  •  HZZO produžio ugovore do 30. lipnja 2021. godine

HZZO će produžiti ugovorno razdoblje do 30. lipnja 2021. godine za do sada ugovorene zdravstvene ustanove na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te za do sada ugovorene privatne zdravstvene radnike na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.


Također će do 30. lipnja 2021. godine biti produljeni ugovori s do sada ugovorenim isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.

______

Izvor: https://www.hzzo.hr/

 

TPORTALOV VODIČ

Korona se otela kontroli i strah vas je što ako budete morali na bolovanje?

Provjerili smo kolika vam naknada pripada u slučaju zaraze, izolacije ili njege člana obitelji

  • Izvor: tportal
  • Objavljeno: 22.10.2020.

Uslijed  širenja epidemije iz dana u dan sve više zaposlenih ne može raditi zbog dijagnosticirane bolesti, izolacije ili njege člana obitelji. Pogledajte kako možete ostvariti pravo na bolovanje u svakom od navedenih slučajeva i na koliku naknadu imate pravo.

 

Prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, HZZO u cijelosti pokriva troškove zdravstvenih usluga u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja.

Isto tako, u slučaju nesposobnosti za rad zakonom je određeno na čiji teret ostvarujete pravo na naknadu plaće, kako se određuje visina te naknade i postupak ostvarivanja prava.

Bolovanje u slučaju zaraze

Ako se zarazite koronavirusom i obolite, vrijede pravila kao i kod drugih bolesti koje izazivaju privremenu nesposobnost za rad. To znači da bolovanje primarno ide na teret poslodavca te vam isplaćuje naknadu u visini plaće umanjene za određen iznos.

Bolovanje počinje nakon što je potvrđena zaraza pozitivnim testom na COVID-19, odnosno nakon razvijanja bolesti, na temelju čega je obiteljski liječnik utvrdio nesposobnost za rad.

Za prva 42 dana bolovanja naknada plaće ide na teret poslodavca, a od 43. dana na teret HZZO-a, pri čemu obračun bolovanja obuhvaća kalendarske dane. U razdoblju u kojem bolovanje pokriva poslodavac naknada ne smije biti niža od 70 posto osnovice, a koja se utvrđuje na temelju prosječne neto plaće u periodu od šest mjeseci prije bolovanja. Naknada može biti i viša ako je tako određeno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Od 43. kalendarskog dana bolovanja naknada se isplaćuje na teret HZZO-a i to u visini od 70 posto prosječne neto plaće isplaćene u zadnjih šest mjeseci, pri čemu je najviši iznos naknade ograničen na 4257,28 kuna na mjesec.

Drugim riječima, ako vam je plaća jednaka ili niža od 6080 kuna, dobit ćete 70 posto plaće, a ako vam je plaća viša od tog iznosa, dobit će manje nego u razdoblju kada bolovanje pokriva poslodavac.

Zdravstvenim i drugim djelatnicima koji u redovnom radu imaju povećan rizik zaraze oboljenje od koronavirusa priznaje se kao profesionalna bolest. Za bolovanje čiji je uzrok profesionalna bolest naknada plaće od prvoga dana ide na teret HZZO-a i određuje se u iznosu pune plaće i bez ograničenja najvišeg iznosa.

Dakle 'profesionalno oboljeli radnik' kojemu je prosječna neto plaća u zadnjih šest mjeseci iznosila 15.000 kuna ima prava na naknadu u visini tog iznosa za cijelo razdoblje bolovanja zbog profesionalnog oboljenja.

Bolovanje u slučaju izolacije

Kad vam mjerodavni epidemiolog ili druga ovlaštena osoba odredi mjeru samoizolacije ili izolacije (karantene), možete se obratiti svojem obiteljskom liječniku ako želite otvoriti bolovanje.

Nakon izrečene mjere temeljene na medicinskim indikacijama liječnik utvrđuje privremenu nesposobnost za rad i upućuje vas na bolovanje. Za razliku od standardnog bolovanja koje do 42. dana pokriva poslodavac, u ovom slučaju bolovanje ide na teret HZZO-a od prvog dana.

Zdravstvenim djelatnicima oboljenje od Covida-19 priznaje se kao profesionalna bolest.


Naknada plaće određuje se u stopostotnom iznosu prosječne plaće (za samozaposlene osobe od osnovice osiguranja) koja je osiguraniku isplaćena u prethodnih šest mjeseci, ali je isplata ograničena na najviše 4257,28 kuna mjesečno

Drugim riječima, ako vam je plaća jednaka ili niža od navedenog iznosa, dobit ćete punu plaću, a ako vam je plaća viša od tog iznosa, dobit ćete umanjeni iznos.

Naknadu plaće izravno isplaćuje HZZO, bez posredovanja poslodavca. Uz zahtjev za isplatu, HZZO-u ste dužni dostaviti osobne podatke, presliku iskaznice, izvješće o bolovanju i potvrdu o plaći koju popunjava poslodavac. Naknada plaće koju isplaćuje HZZO neoporezivi je primitak te ne podliježe obvezi doprinosa ni poreza na dohodak.

Treba naglasiti da u slučaju izolacije korištenje bolovanja nije obavezno. Umjesto bolovanja, možete s poslodavcem dogovoriti rad od kuće ili korištenje godišnjeg odmora kako biste ostvarili punu plaću.

Slična pravila vrijede i ako ste zaposleni roditelj djeteta kojem je određena samoizolacija. U tom slučaju ostvarujete pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti na teret HZZO-a.

Ako vam je dijete mlađe od tri godine, tad imate pravo na naknadu plaće ustopostotnom iznosu utvrđene osnovice, a ako je starije od tri godine, onda 70 posto iznosa od utvrđene osnovice, do maksimalno propisanog iznosa od 4257 kuna.

Što je izolacija a što samoizolacija?

izvor: IUS-INFO


Pod pojmom izolacija podrazumijevamo da se osoba smješta i boravi u posebnoj sobi/prostoriji radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Isto vrijedi i zasamoizolaciju, samo se termin izolacija koristi za bolesne osobe, a samoizolacija ili kućna karantena za zdrave. Izolacija je mjera izdvajanja osobe od drugih ljudi koja se primjenjuje prilikom liječenja osoba koje su bolesne i imaju simptome bolesti, u ovom slučaju su to simptomi akutne respiratorne infekcije (barem jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah odnosno poteškoće s disanjem) uz ispunjene epidemiološke kriterije (boravak u zemljama koje su zahvaćene epidemijom ili bliski kontakt s osobom koja je vjerojatan ili potvrđen slučaj bolesti). Osobe za koje zdravstveni djelatnik postavi sumnju na infekciju koronavirusom, nakon testiranja i dijagnostike, liječe se uz mjere izolacije u bolnici ili u kućnoj izolaciji, ovisno o težini bolesti.


Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koja se provodi temeljem odluke ministra zdravstva. Primjenjuje se na zdrave osobe (bez simptoma) koje su bile u bliskom kontaktu s oboljelim osobama COVID-19 (korona virusa) u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenog područja ili doticaja s oboljelom osobom. Osnovno pravilo je da treba ostati kod kuće (u kućnoj karanteni/samoizolaciji, a za određena područja strani državljani u organiziranoj karanteni) i izbjegavati fizički bliski kontakt s drugim ljudima. Vrijeme trajanja zdravstvenog nadzora odnosno samoizolacije je 14 dana, zato što inkubacija COVID-19 bolesti (od zaraze do pojave simptoma) može trajati od 2 do 14 dana.Vodič za samopomoć, akutna i hitna stanja, te bezreceptne lijekove