FINANCIJSKI POSLOVNIK za 2023.Zagreb, 22. studeni 2022. godine


Ur. broj: 153-01-2022


U skladu s „Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija“ („Narodne novine“ br. 31/2015.) i ostalim zakonskim propisima koji se odnose na rad i funkcioniranje Sindikata kao neprofitne organizacije Glavno vijeće Sindikata na svojoj 37. sjednici održanoj 22. studenog 2022. donosi Financijski poslovnik za 2023. godinu (u daljem tekstu: Poslovnik).


Poslovnik je u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2023. godinu.


U slučaju da član sindikata ostvari bilo koju pogodnost temeljem ovog Poslovnika u vidu financijske isplate potpore (pomoći) ili poklon bona/kartice u naravi, on svoje članstvo ne smije prekidati u narednih 6 (šest) mjeseci (osim ako odlazi u mirovinu ili dođe do prekida radnog odnosa po bilo kojoj osnovi), u suprotnom je dužan vratiti uplaćena sredstva ili iznos poklon bona/kartice u naravi.


Sindikat ne daje pozajmice.


Isplate temeljem ovog Poslovnika vršit će se jednom mjesečno na tekući račun člana Sindikata (iza 20. u mjesecu) ili isplatom na ruke u slučaju da radnik ima zaštićeni račun.


Kod podnošenja svih zamolbi potrebno je popuniti NALOG ZA ISPLATU i poslati ga sa svom potrebnom dokumentacijom. U suprotnom zahtjev se neće razmatrati.


Svi računi koji se podnose kao dokaz ne smiju biti stariji od 3 mjeseca.


Sva materijalna prava na koja član Sindikata ima pravo, član ostvaruje tek nakon isteka 6 mjeseci članstva, ili uz ispunjenje drugih propisanih uvjeta 


Poslovnik stupa na snagu 01. siječnja 2023. i primjenjuje se do 31. prosinca 2023. 


Glavno vijeće 

Sindikat KBC Zagreb
Newsletter