Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
Dodatku III. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prethodili su pregovori u kojima su predstavnici sindikata javnih službi u Republici Hrvatskoj na sastancima s Vladom iznijeli svoje konkretne zahtjeve u vezi s izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.).
U listopadu 2023. godine zaključen je Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama u Republici Hrvatskoj. Ovaj dokument predstavlja ključnu izmjenu i dopunu postojećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnom sektoru. 

Analizirat ćemo glavne promjene i implikacije ovog Dodatka koji se primjenjuje od dana potpisa, 25. listopada 2023.

Prvo, Dodatak III. utvrđuje osnovicu za izračun plaća zaposlenika u javnim službama za 2023. i 2024. godinu. Osnovica iznosi 947,18 eura bruto i primjenjuje se od listopada 2023. godine. Ova osnovica predstavlja temelj za izračun plaća zaposlenika u javnom sektoru i bitna je za njihove financijske uvjete.

Druga značajna promjena odnosi se na božićne blagdane i regres. Zaposlenici će dobiti 300,00 eura tijekom oba navedena razdoblja za 2023. i 2024. godinu. Ovo predstavlja dodatnu financijsku potporu tijekom blagdanske sezone i praznika. Dodatak III. nadopunjuje članak 37. Temeljnog kolektivnog ugovora i uvodi naknadu plaće za slučaj bolovanja te isu definira kao naknadu plaće isplaćenu zaposleniku koja je manja od visine naknade plaće koju bi primio da je radio u redovnom radnom vremenu. Ova odredba štiti zaposlenike koji su prisiljeni na bolovanje.

Što se tiče prava na dopust, Dodatak III. proširuje prava zaposlenika. Oni sada imaju pravo na plaćeni dopust za slučajeve odsutnosti s posla zbog obiteljskih razloga uzrokovanih bolešću ili nesretnim slučajem. Također, uvođenje prava na dopust za pružanje osobne skrbi omogućava zaposlenicima brigu o članovima obitelji ili osobama u istom kućanstvu s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Dodatak III. donosi promjene u vezi sa sankcijama. Zaposlenicima će biti omogućeno brisanje pisanog upozorenja prije redovitog otkazivanja ugovora o radu nakon tri godine od njegove uručenja. Ovo pomaže zaštiti zaposlenika od negativnih posljedica prošlih incidenata ili ponašanja.

U pogledu obrazovanja, zaposlenici koji steknu višu razinu obrazovanja bit će nagrađeni dodatkom na osnovnu plaću. Ova promjena motivira zaposlenike na daljnje obrazovanje i usavršavanje. Što se tiče prava na naknadu plaće tijekom bolovanja, Dodatak III. osigurava 100% naknadu plaće za slučajeve profesionalnih bolesti ili ozljeda na radu. Ovo je važno zaštiti prava zaposlenika u slučaju radno uvjetovanih zdravstvenih problema.

Dodatak III. dodanim člankom 57.a Temeljnom kolektivnom ugovoru razmatra situacije izvanrednih okolnosti poput epidemija, bolesti, potresa i poplava. Zaposlenicima će biti omogućena naknada za vrijeme prekida rada zbog tih okolnosti, pružajući financijsku sigurnost u teškim vremenima.

Dodatno, Dodatak III definira prava i uvjete za naknadu za vrijeme invalidnosti te pokriva troškove liječenja. Ovo osigurava da zaposlenici imaju potrebnu financijsku potporu tijekom invalidnosti.

Za zaposlenike koji rade na izdvojenim mjestima rada osigurava naknadu troškova. To je važno kako bi se pokrili troškovi života i rada na takvim mjestima. Što se tiče godišnje nagrade za uskršnje blagdane utvrđen je iznos za 2024. godinu i omogućava pregovore o visini te nagrade svake godine. Na kraju, Dodatak III uvodi mehanizam za rješavanje pritužbi u slučaju neželjenog ponašanja, osiguravajući zaposlenicima sredstva za zaštitu od takvih situacija.

Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama predstavlja znatan korak naprijed u osiguravanju materijalnih i socijalnih prava zaposlenika u javnom sektoru u Hrvatskoj. Ove promjene pokazuju posvećenost pravdi i ravnoteži između poslovnih i obiteljskih obveza, te pružaju veću sigurnost i potporu zaposlenicima u javnom sektoru.
 

SINDIKATI JAVNIH SLUŽBI

¨ Sindikat hrvatskih učitelja  ¨ Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske  ¨  Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

¨ Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara ¨ Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske ¨ Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi ¨ Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb ¨ Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

¨ Nezavisni sindikat zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju ¨ Hrvatski liječnički sindikat

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

 

 

Zagreb, 24. listopada 2023.

 

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da deset od jedanaest reprezentativnih sindikata javnih službi koji su sudjelovali u pregovorima s Vladom RH o Izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, prihvaća ponudu Vlade iznesenu na trećem pregovaračkom sastanku održanom 20. listopada 2023. te će pristupiti potpisivanju Dodataka III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.


Slijedeći sindikati javnih službi će pristupiti potpisivanju Dodatka III.:


• Sindikat hrvatskih učitelja

• Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske 

• Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

• Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb

• Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

• Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

• Nezavisni sindikat zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju

• Hrvatski liječnički sindikat

• Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

 

S poštovanjem,


Sindikati javnih službiOBAVIJEST, 23. listopad 2023.SINDIKAT KBC ZAGREB

Ankica Bertović

predsjednica Glavnog vijeća


Zagreb, 23. listopad 2023.


ODLUKA O PRIHVAĆANJU prijedloga Dodatka III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

- obavijestGlavno vijeće Sindikata KBC Zagreb dana 23. listopada 2023. donosi Statutom propisanu ODLUKU o prihvaćanju prijedloga Dodatka III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.


Postupak izjašnjavanja članova Glavnog vijeća održao se od 20. listopada (12 sati) - 23. listopada 2023. (12 sati).
IZVJEŠĆA sa sastanka PO Vlade RH i PO sindikata javnih službi


Potpisivanje Dodatka III TKU, 25. listopad 2023.

Vlada je sa deset od od jedanaest reprezentativnih sindikata te sa Sindikatom policije potpisala sporazum o dodacima na kolektivne ugovore (KU) za državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama.
pročitajte više...

3. sastanak Pregovaračkih odbora Vlade i Sindikata javnih i državnih, 20. listopad 2023.

20. listopada 2023. godine, održan je III. sastanak pregovaračkih odbora sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
pročitajte više...

2. sastanak Pregovaračkih odbora Vlade i Sindikata javnih i državnih, 09. listopad 2023.

9. listopada 2023. godine, održan je II. sastanak pregovaračkih odbora sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
pročitajte više...

1. sastanak Pregovaračkih odbora Vlade i Sindikata javnih i državnih, 28. rujan 2023.

28. rujna 2023. godine, održan je I. sastanak pregovaračkih odbora sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
pročitajte više ...